במרפאתינו, מבוצעים אך ורק טיפולי חניכיים, כירורגיה להשתלות וכירורגיה נלווית להשתלות כגון השתלות עצם וכירורגיה רגנרטיבית.

כל הטיפולים מבוצעים תוך תיאום מוחלט ומלא עם הרופא המפנה באמצעות תקשורת אישית וישרה עימו. הטיפולים הפריודונטליים נעשים תוך התייחסות לתכנית הטיפול הפרותטית הקיימת ו/או עם ראייה שיקומית,  וזאת במטרה לאפשר רפואת שיניים בטוחה, ארוכת טווח, מתקדמת וחדשנית יותר.

כל המטופלים מופנים חזרה לרופא המטפל עם מכתב סיכום המציין את כל הפרוצדורות שנעשו, פרוגנוזה כללית וספציפית לשיניים הבעייתיות, וצילומים רלוונטיים יחד עם המלצות להמשך טיפול. גם המטופלים שיגיעו עצמאית ללא הפנייה, יופנו לקבלת שאר טיפולי השיניים לרופא שיניים לפי בחירתם.

המרפאה עובדת בהסכם עם חברת הביטוח הראל בטיפולים פריודונטליים בלבד.

במקרים פרוטתיים מורכבים שבהם דרושה התייעצות משותפת, אני נכון להיפגש איתך במרפאתך או במרפאתי ככל שהדבר יידרש.